CONTACT

General : +852 2321 4138

Fax : +852 2321 6778

Whatsapp : 9870 2056

Email : info@dannychiu.com.hk

Address : Unit 04, 8/F, Block A, Po Lung Centre,
No.11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong

Opening hour : 09:30am – 06:00pm (Mon – Fri)

ENQUIRIES